ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-ىندا 6-ايدىڭ 16-كۇنى ٴبىر كۇندە كەم دەگەندە 97 رەت وق اتۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2022-06-19 12:24


    ٴوز حابارىمىز. ا ق ش-نىڭ «قارۋ - جاراق زورلىقتى كۇش ۋاقيعالار ارحيۆى» توراپ بەكەتىندە مىناداي دەپ جاريالاندى: ا ق ش 6-ايدىڭ 16-كۇنى ٴبىر كۇننىڭ وزىندە كەمىندە 97 رەت وق اتۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، جيىنى 50 ادام ٴولىپ، 79 ادام جارالاندى، بۇل ۋاقيعالار الاباما شتاتى، كاليفورنيا شتاتى، يرينوي شتاتى، نيۋ-يورك شتاتى سياقتى كوپتەگەن جەرلەردە تۋىلدى. ا ق ش-ىندا بيىل 20 مىڭنان استام ادام زورلىقتى كۇش ۋاقيعاسىندا قازا بولدى.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-ىندا 6-ايدىڭ 16-كۇنى ٴبىر كۇندە كەم دەگەندە 97 رەت وق اتۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى

ا ق ش-نىڭ «قارۋ - جاراق زورلىقتى كۇش ۋاقيعالار ارحيۆى» توراپ بەكەتىندە مىناداي دەپ جاريالاندى: ا ق ش 6-ايدىڭ 16-كۇنى ٴبىر كۇننىڭ وزىندە كەمىندە 97 رەت وق اتۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، جيىنى 50 ادام ٴولىپ، 79 ادام جارالاندى