ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش - نىڭ كەنتاكي شتاتىنىڭ شىعىس بولەگىندەگى رايونداردا ٴۇرتىس كوپ كۇن نوسەر جاۋىپ، تاسقىن اپاتى تۋىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2022-07-30 18:22

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش - نىڭ كەنتاكي شتاتىنىڭ شىعىس بولەگىندەگى رايونداردا ٴۇرتىس بىرنەشە كۇن نوسەر جاۋىپ، تاسقىن اپاتى تۋىلدى. وبلىس باستىعى اندي بەحير 7-ايدىڭ 29-كۇنى تاسقىن اپاتىنان قازا بولعاندار سانى 16 ادامعا جەتكەندىگىن راستادى. بۇل شتاتتىڭ ٴبىر ەمدەۋ قۇرىلىمى 27 قىزمەتكەر تاسقىن اپاتىنان ٴىز-دەرەكسىز كەتتى دەپ مالىمدەدى.اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش - نىڭ كەنتاكي شتاتىنىڭ شىعىس بولەگىندەگى رايونداردا ٴۇرتىس كوپ كۇن نوسەر جاۋىپ، تاسقىن اپاتى تۋىلدى

ا ق ش - نىڭ كەنتاكي شتاتىنىڭ شىعىس بولەگىندەگى رايونداردا ٴۇرتىس بىرنەشە كۇن نوسەر جاۋىپ، تاسقىن اپاتى تۋىلدى.