ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-تىڭ كەنتاكي شتاتىنداعى تاسقىن اپاتىنان قازىرگە دەيىن 25 ادام قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-07-31 19:01

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش كەنتاكي شتاتىنىڭ باستىعى 7-ايدىڭ 30-كۇنى بىلاي دەدى: وسى شتاتتاعى تاسقىن اپاتىنان قازىرگە دەيىن 25 ادام قازا بولدى، تاسقىننىڭ ىقپالىنا ۇشىراعان جەرلەردە كەم دەگەندە 18 مىڭ تۇتىنۋشى توكتەن تارىعۋدا.

اۋدارعان:امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-تىڭ كەنتاكي شتاتىنداعى تاسقىن اپاتىنان قازىرگە دەيىن 25 ادام قازا بولدى

تاسقىننىڭ ىقپالىنا ۇشىراعان جەرلەردە كەم دەگەندە 18 مىڭ تۇتىنۋشى توكتەن تارىعۋدا.