ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-نىڭ كەنتاكي شتاتىنداعى نوسەرلى جاڭبىر، تاسقىن اپاتىندا 35 ادام قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2022-08-02 10:15

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش-نىڭ كەنتاكي شتاتىنىڭ شىعىس بولەگىندەگى رايونداردا ٴۇرتىس بىرنەشە كۇن نوسەر جاۋىپ، تاسقىن اپاتى تۋىلدى. وسى وبلىستىڭ باستىعى 8-ايدىڭ 1-كۇنى بىلاي دەدى: تاسقىن اپاتىنان ولگەن ادام سانى 35 ادامعا جەتتى، قازىرگە دەيىن نەشە ٴجۇز ادام ٴىز-دەرەكسىز كەتتى، ولگەن ادام سانى تاعى كوبەيەتىندىگى مەجەلەنۋدە.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-نىڭ كەنتاكي شتاتىنداعى نوسەرلى جاڭبىر، تاسقىن اپاتىندا 35 ادام قازا بولدى

ا ق ش-نىڭ كەنتاكي شتاتىنىڭ شىعىس بولەگىندەگى رايونداردا ٴۇرتىس بىرنەشە كۇن نوسەر جاۋىپ، تاسقىن اپاتى تۋىلدى