ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ليۆيانىڭ سەبحا قالاسى ماڭىندا مۇناي باگى اۆتوموبيلىندە قوپارىلىس تۋىلىپ، 6 ادام ٴولىپ، 70 ادام جارالاندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2022-08-02 10:17

 

ٴوز حابارىمىز. ليۆيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى سەبحا قالاسى ماڭىندا 8-ايدىڭ 1-كۇنى مۇناي باگى اۆتوموبيلىندە قوپارىلىس تۋىلىپ، 6 ادام ٴولىپ، 70 ادام جارالاندى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ليۆيانىڭ سەبحا قالاسى ماڭىندا مۇناي باگى اۆتوموبيلىندە قوپارىلىس تۋىلىپ، 6 ادام ٴولىپ، 70 ادام جارالاندى

ليۆيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى سەبحا قالاسى ماڭىندا 8-ايدىڭ 1-كۇنى مۇناي باگى اۆتوموبيلىندە قوپارىلىس تۋىلىپ، 6 ادام ٴولىپ، 70 ادام جارالاندى.