ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

گەرمانيانىڭ استاناسى بەرليننىڭ باتىس بولەگىندە تورسىلداق جانە دۇنيە جۇزىلىك ەكىنشى سوعىستان قالعان وق -ٴدارى ساقتاۋ ورنىندا قوپارىلىس تۋىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-08-05 11:11
 
ٴوز حابارىمىز. گەرمانيانىڭ استاناسى بەرليننىڭ باتىس بولەگىندەگى تورسىلداق جانە دۇنيە جۇزىلىك ەكىنشى سوعىستان قالعان وق - ٴدارى ساقتايتىن ورىندا 8-ايدىڭ 4-كۇنى قوپارىلىس تۋىلىپ، جاقىن ماڭداعى ورمانعا ٴورت كەتتى، قازىرشە ٴولىم - ٴجىتىم جونىندە مالىمەت بەرىلگەن جوق.
 
 
اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى
 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

گەرمانيانىڭ استاناسى بەرليننىڭ باتىس بولەگىندە تورسىلداق جانە دۇنيە جۇزىلىك ەكىنشى سوعىستان قالعان وق -ٴدارى ساقتاۋ ورنىندا قوپارىلىس تۋىلدى

قازىرشە ٴولىم - ٴجىتىم جونىندە مالىمەت بەرىلگەن جوق.