ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

مەملەكەت بويىنشا جۇقپالى اۋرۋ تارالۋدا جوعارى حاۋىپ - قاتەرلى رايوندار جوق بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-10-12 10:18


    ٴوز حابارىمىز. مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ، سالاماتتىق كوميتەتى 10-ايدىڭ 11 ـ كۇنى مىنانى حابارلاندىردى: 10-ايدىڭ 12 ـ كۇنى ساعات نولدەن باستاپ حاربين قالاسى بايان اۋدانى بايان قالاشىعى جينيۋان جيايۋان شاعىن رايونى، شيڭلۇڭ قالاشىعى شيڭلۇڭ ورمان شارۋاشىلىعى مەكەمەسى شەكتى سەرىكتىگىنىڭ كوشە باسقارۋ ورنى جالپى ٴوڭىر بويىنشا حاۋىپ ـ قاتەرى تومەن وڭىرگە تەڭشەلدى. باسقا رايونداردىڭ حاۋىپ-قاتەر دارەجەسى وزگەرمەدى. سونىمەن مەملەكەت بويىنشا حاۋىپ-قاتەرى جوعارى رايوندار جوق بولدى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

مەملەكەت بويىنشا جۇقپالى اۋرۋ تارالۋدا جوعارى حاۋىپ - قاتەرلى رايوندار جوق بولدى

10-ايدىڭ 12 ـ كۇنى ساعات نولدەن باستاپ حاربين قالاسى بايان اۋدانى بايان قالاشىعى جينيۋان جيايۋان شاعىن رايونى، شيڭلۇڭ قالاشىعى شيڭلۇڭ ورمان شارۋاشىلىعى مەكەمەسى شەكتى سەرىكتىگىنىڭ كوشە باسقارۋ ورنى جالپى ٴوڭىر بويىنشا حاۋىپ ـ قاتەرى تومەن وڭىرگە تەڭشەلدى