ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ورتالىق راديو-تەلەۆيزيا باس ستانسياسى اۋمىنمەن جاڭا كەزەكتى «جارىس حابارلارىن تاراتۋ مەديالارىنا ۇقىق بەرۋ حاتىنا» قول قويدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-11-25 13:51

 

ٴوز حابارىمىز. ورتالىق راديو-تەلەۆيزيا باس ستانسياسى مەن اۋمىن راديو-تەلەۆيزيا شەكتى جارنا سەرىكتىگى 11-ايدىڭ 24-كۇنى گۋاڭجوۋدا جاڭا كەزەكتى «جارىس حابارلارىن تاراتۋ مەديالارىنا ۇقىق بەرۋ حاتىنا» قول قويدى. باس ستانسيا اۋمىن راديو-تەلەۆيزياسىنا بەيجيڭ قىسقى وليمپيك سپورت جارىسى كەزىندە 16 CCTV- وليمپيك كانالى حابار ٴنومىرىن جالعاپ تاراتۋ ۇقىعىن ٴارى چىڭدۋ دۇنيە جۇزىلىك ستۋدەنتتەردىڭ جازعى سپورت جارىسىن تاراتۋ ۇقىعىن بەردى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ورتالىق راديو-تەلەۆيزيا باس ستانسياسى اۋمىنمەن جاڭا كەزەكتى «جارىس حابارلارىن تاراتۋ مەديالارىنا ۇقىق بەرۋ حاتىنا» قول قويدى

ورتالىق راديو-تەلەۆيزيا باس ستانسياسى مەن اۋمىن راديو-تەلەۆيزيا شەكتى جارنا سەرىكتىگى 11-ايدىڭ 24-كۇنى گۋاڭجوۋدا جاڭا كەزەكتى «جارىس حابارلارىن تاراتۋ مەديالارىنا ۇقىق بەرۋ حاتىنا» قول قويدى