ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

جاسىرىن تاسىمال كەمە فرانسيانىڭ ماڭىنداعى تەڭىز ايدىنىندا شوگىپ، 31 ادام ٴولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-11-25 13:59

 

ٴوز حابارىمىز. فرانسيا مەديالارىنىڭ 11-ايدىڭ 24-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، ٴبىر جاسىرىن تاسىمال كەمە سول كۇنى فرانسيانىڭ سولتۇستىگىندەگى پورت قالاعا جاقىن ماڭداعى تەڭىز ايدىنىندا شوگىپ كەتىپ، 31 ادام ولگەن.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

جاسىرىن تاسىمال كەمە فرانسيانىڭ ماڭىنداعى تەڭىز ايدىنىندا شوگىپ، 31 ادام ٴولدى

جاسىرىن تاسىمال كەمە فرانسيانىڭ ماڭىنداعى تەڭىز ايدىنىندا شوگىپ، 31 ادام ٴولدى