ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

قازىنالىق باقىلاۋ مەكەمەسى 2021-جىلعى ورتالىقتىڭ مەجە ەسەبىنىڭ اتقارىلۋىنا جانە باسقا دا قازىنالىق كىرىس-شىعىسىنا قازىنالىق باقىلاۋ جۇرگىزۋ احۋالىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-06-22 10:36

 

ٴوز حابارىمىز. قازىنالىق باقىلاۋ مەكەمەسى 6-ايدىڭ 21-كۇنى 2021-جىلعى ورتالىقتىڭ مەجە ەسەبىنىڭ اتقارىلۋىنا جانە باسقا دا قازىنالىق كىرىس-شىعىسىنا قازىنالىق باقىلاۋ جۇرگىزۋ احۋالىن جاريالادى. 2021–جىلى 5-ايدان 2022–جىلى 4-ايعا دەيىن مەملەكەت بويىنشا 87 مىڭنان استام ورىنعا قازىنالىق باقىلاۋ جۇرگىزىلىپ، كىرىستى ارتتىرىپ، شىعىستى تەجەۋ جەبەلىپ، 380 ميلليارد يۋاننان استام زيان قايتارىپ الىندى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

قازىنالىق باقىلاۋ مەكەمەسى 2021-جىلعى ورتالىقتىڭ مەجە ەسەبىنىڭ اتقارىلۋىنا جانە باسقا دا قازىنالىق كىرىس-شىعىسىنا قازىنالىق باقىلاۋ جۇرگىزۋ احۋالىن جاريالادى

380 ميلليارد يۋاننان استام زيان قايتارىپ الىندى